top of page

Vileva Kurser, Föreläsningar & inspiration

Att reflektera, och göra sig medveten om hur vi fungerar och varför, -leder till försåelse och acceptans, medkänsla både till oss själva och till andra. Kunskap och medvetenhet öka tryggheten och motivationen till utveckling. Känslan av att leda sig själv skapas och formar egenmakt.

Kunskap och medvetenhet är starten till utveckling, vilket skapar trygga individer och pågår hela livet. Ny kunska sys ihop med gammal kunskap och skapar en stort mönster av kunskap och erfarnheter. 
Det påverkar inte bara de egna varandet av tankar, känslor och beteenden, utan påverkar också gruppen mot en trygg grupp.

När vi har kunskap och förståelse om oss själva, kan vi ta ansvar för vår roll i gruppen, och gruppens utveckling och välmåend främjas. Trygga individer skapar trygga grupper.

Vileva vill vara en dela av individers och gruppers önskan att utvecklas och må bra. Genom att låta medveteheten och utveckling forsätta framåt.

Vileva anliter du när du vill främja, reflektera, inspirera och bygga kunskap till individer och gruppen, för att medvetandegöra vilka faktorer som bidrar till hälsosamma individer och orgianisation.

Varmt välkommen till Vileva

Johanna

Hälsovetare

Kunskap, Reflektion & Inspiration

Välkommen!

Kunder säger

Name, Title

"I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are."
bottom of page